GALICIA GOLDEN SERIES, DÍA 1B

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

300+30€ (75K) GOLDEN COIN 30€ (25K) 5K POR PUNTUALIDAD. NIVELES DE 30 MINUTOS

GALICIA SUPER FRIDAY

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 100+10€ (20K); Golden Coin: 15€ (10K); registro: 6 niveles. puntualidad: 5K

GALICIA GOLDEN SERIES, DÍA 2

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

300+30€ (75K) GOLDEN COIN 30€ (25K) 5K POR PUNTUALIDAD. NIVELES DE 35 MINUTOS

MINI GGS, DÍA 1

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 150+15€ (35K); Golden Coin: 20€ (15K); registro ilimitado

MINI GGS, DÍA 2

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 150+15€ (35K); Golden Coin: 20€ (15K). Registro hasta finalizar el nivel 14

GALICIA CLOSING

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 100+10€ (25K); Golden Coin: 15€ (10K); puntualidad: 5K. Registro: 6 niveles

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45+10€. (20K). Chip: 10€ (10K). Puntualidad (2K). Niveles: 15 minutos. Registro tardío y reentrada: 8 niveles

BOUNTY HUNTER

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 50+50+10€. (30K); Chip: 10€ (10K). Puntualidad (3K); Niveles:20 minutos. Registro tardío y reentrada: 6 niveles.

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45+10€. (20K). Chip: 10€ (10K). Puntualidad (2K). Niveles: 15 minutos. Registro tardío y reentrada: 8 niveles

WIN THE BUTTON

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 100+10€ (30K). Chip 10€ 10K. Puntualidad 3K, Niveles de 20 minutos. Registro tardío y reentrada 6 niveles.