GALICIA GOLDEN SERIES, DÍA 3

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

INICIO: 18:00 H.
Registro cerrado. Niveles de 40 minutos.

MISTERY BOUNTY GGS

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

60+60+10€, (25 K), Puntualidad 5K
Golden Coin: 15€, 10K. Niveles de 20 minutos. Registro tardío 6 niveles.
INICIO: 19:30 h

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45€ + 10€
Fichas iniciales: 20.000 puntos. Chip: 10€, 10.000 puntos
Niveles: 15 minutos. Registro: 8 niveles

MISTERY BOUNTY

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

50+50+10€, (30 K), Puntualidad: 3K
Chip Atlántico: 10€, 10K. Niveles de 20 minutos. Registro tardío 6 niveles.

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45€ + 10€
Fichas iniciales: 20.000 puntos. Chip: 10€, 10.000 puntos
Niveles: 15 minutos. Registro: 8 niveles

BRIGANTIUM

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 100+10€. 30K. Chip Atlántico: 10€, 10K. Puntualidad: 3K. Registro y reentrada: 6 primeros niveles. Niveles de 20 minutos.

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45€ + 10€
Fichas iniciales: 20.000 puntos. Chip: 10€, 10.000 puntos
Niveles: 15 minutos. Registro: 8 niveles

BOUNTY HUNTER

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 50+50+10€. (30K); Chip: 10€ (10K). Puntualidad (3K); Niveles: 20 minutos. Registro tardío y reentrada: 6 niveles.

SUPER JUEVES

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 45€ + 10€
Fichas iniciales: 20.000 puntos. Chip: 10€, 10.000 puntos
Niveles: 15 minutos. Registro: 8 niveles

WIN THE BUTTON

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña, A Coruña

Buy-in: 100+10€ (30K). Chip 10€ 10K. Puntualidad 3K, Niveles de 20 minutos. Registro tardío y reentrada 6 niveles.