OPENING GGS

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña

100€+10€. 20K. INICIO: 20:30h. Puntualidad: 5K. Golden Coin: 10K. Niveles: 20 minutos. Registro: 6 niveles

HIGH ROLLER GGS, DÍA 1

Casino Atántico Jardines Méndez Núñez, 1, A Coruña

940+60€; 100K. Puntualidad: 5K. Niveles: 30 minutos. Registro 13 niveles.
Inicio a las 20:30 horas